Misja firmy - zmniejszanie kosztów energii cieplnej.

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowej dokumentacji dot. termomodernizacji

Świadectwa energetyczne

Firma EgoTerm wykonywała świadectwa energetyczne dla wielu prestiżowych Inwestycji: galerii handlowych, hoteli, budynków biurowych. Często nasza rola zaczynała się od współpracy z biurem architektonicznym na etapie charakterystyki energetycznej. Więcej...

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa ilość energii (kWh/m2/rok) niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. 

 

Jest ono wymagane dla każdego nowego budynku oraz budynków istniejących w przypadku sprzedaży, wynajęcia. Świadectwa wymagane będą też dla samodzielnych lokali mieszkalnych, które posiadają indywidualną (etażową) instalację grzewczą.

 

Okres ważności świadectwa wynosi 10 lat, chyba że w wyniku remontu uległa zmiana jego charakterystyka energetyczna.

 

W ważniejszych i większych budynkach organizacji publicznych tabliczka z charakterystyką energetyczną będzie umieszczona w widocznym miejscu.

 

Świadectwa nie muszą mieć budynki:

  • zabytkowe
  • kościoły,
  • czasowe (do 2 lat)
  • niemieszkalne rolnicze
  • przemysłowe o niskim zużyciu energii (< 50 kWh/m2/rok)
  • letniskowe
  • małe (do 50 m2 powierzchni użytkowej)

Metodologia świadectw

 

Rozporządzenie dot. metodologii

Ustawa dotycząca świadectw

USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 18 października 2007 r.)

zobacz