Misja firmy - zmniejszanie kosztów energii cieplnej.

Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowej dokumentacji dot. termomodernizacji

Audyt energetyczny

Nasza firma wyspecjalizowała się w audytach energetycznych i od 1996 roku zdobyła wyjątkowo duże doświadczenie. Więcej...

 

Nie jest problemem wykonac audyt, ale sukcesem jest jego pozytywna weryfikacja przez instytutcje dofinansowujące. Z dumą możemy się pochwalić, że wszystkie nasze weryfikowane audyty energetyczne przeszły pozytywnie procedurę sprawdzającą i zostały zaakceptowane.

 

Audyt energetyczny jest niezbędnym opracowaniem do uzyskania dofinansowania inwestycji w dziedzinie oszczędzania energii.

Instytucje przeznaczają środki finansowe na inwestycje mające uzasadnienie ekologiczne, techniczne i ekonomiczne, a celem audytu jest wskazanie takiego zakresu prac, które spełniają założone wymagania. Podstawowym warunkiem jest uzyskanie odpowiedniego zmniejszenia zużycia energii narzuconego przez dany Program dofinansowania.

 

Audytem energetycznym nazywamy więc ekspertyzę dotyczącą realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania i c.w.u. Celem audytu jest zalecenie zamkniętego zestawu przedsięwzięć wraz z określeniem ich opłacalności. Wyliczane są oszczędności oraz nakłady inwestycyjne.

 

 

Audyt jako biznesplan

Świadome podjęcie każdej decyzji powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wszystkie za i przeciw. Wydając pieniądze oczekujemy określonych efektów.

zobacz
Metodologia audytu

Audyt obiektów budowlanych można podzielić na siedem etapów: analiza aktualnego stanu budynku, weryfikacja przyjętych parametrów, przegląd możliwych usprawnień wraz z określeniem kosztów ich realizacji, obliczenie oszczędności wynikających z usprawnień, analiza ekonomiczna opłacalności.

zobacz
Rozporządzenie dotyczace metodologii
zobacz