Audyt jako podstawa zewnętrznego wsparcia finansowego inwestycji

     Specjalistyczna firma audytorska "EgoTerm" gwarantuje spełnienie wymagań instytucji zarówno ogólnokrajowych jak i lokalnych w zakresie analizy opłacalności inwestycji energooszczędnych. W związku z tym audyty wykonywane przez naszą firmę są honorowane jako podstawa do udziału w większości systemów wspierania finansowego tego typu inwestycji.

Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Zapewniamy   wykonywanie audytów zgodnie z "Rozp. Min. S.W.iA. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Niezmiennie przyjmowane są wnioski o dofinansowanie termomodernizacji w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Oprócz standardowego audytu energetycznego opracowujemy Kartę Informacyjną Zadania i Wniosek. Dofinasowanie może obejmować docieplenie ścian i stropów o powierzchni powyżej 600m2. W przypadku komplesowego działania mozliwe jest również ujęcie wymiany okien i drzwi.

System Zielonych Inwestycji - GIS

Program "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej". Dofinansowanie może być przeznaczone na zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych oraz kościelnych osób prawnych.

Regionalne Programy Operacyjne

Fundusze europejskie

Mechanizm Norweski

Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie). Zgodnie z systemem wdrażania, ustalonym przez państwa-darczyńców, dla każdego obszaru tematycznego zostanie przygotowany program operacyjny. Programy operacyjne będą precyzować, m.in.: szczegółowy opis obszarów priorytetowych, katalog beneficjentów, zasady naboru i oceny wniosków, koszty kwalifikowane itd.

Kredyty preferencyjne w Banku Ochrony Środowiska